Välj en sida

När det gäller att köpa lotter måste du veta om du är berättigad. Olika länder har trots allt olika regler när det gäller vem som får och inte får köpa lotter. Vissa länder har till exempel högre åldersgränser än andra. Och vissa länder förbjuder köp av lotter helt och hållet, oavsett ålder.
 mega miljonerna

Ålder för att köpa lotto i USA

Om du bor i USA eller om du vill köpa lotter måste du vara minst 18 år gammal. I USA anses detta vara den ålder då du blir lagligt vuxen och det är inte förrän vid denna tidpunkt som du är berättigad att köpa lotter. Om du köper biljetter innan detta datum blir de ogiltiga och du kan också drabbas av rättsliga påföljder. För att inte tala om att den som säljer dem till dig också kan drabbas av rättsliga påföljder.

USA är dock inte det enda land som har detta minimum. Australien, Frankrike, Tyskland, Italien och andra länder har också en minimiålder på 18 år. Det betyder att du måste vara minst 18 år för att kunna köpa en lott och att eventuella vinstnummer faktiskt är lagliga.

Ålder för att köpa lotto i Storbritannien

I Storbritannien är åldern för att köpa lotter faktiskt 16 år totalt sett, men det betyder inte att du alltid kan köpa lotter vid 16 års ålder. Det finns vissa lottospel och lotteriprodukter som inte är utformade för personer som bara är 16 år och dessa kommer att ha en minimiålder på 18 år istället. Trots det kommer du att veta om det finns en specifik produkt som du inte får köpa förrän du fyller 18 år.

Ålder för att köpa lotto i andra länder

Det finns vissa länder som har yngre åldrar där du får köpa lotter för lotto. Till dessa hör bland annat Island, där åldern bara är 15 år. Det innebär att du fortfarande skulle gå i gymnasiet och kunna gå in i vilken butik som helst för att köpa de lotter som du vill.

Andra länder har en högre ålder. På Bahamas, i Indien och Armenien måste du till exempel vara minst 21 år för att kunna köpa lotter. Det innebär att du skulle ha slutat skolan för länge sedan och i de flesta delar av världen skulle du ha betraktats som vuxen under en tid innan du skulle kunna köpa.

Ålder för att köpa lotto på nätet

 laglig ålder för lotterier
Om du vill köpa lotter på nätet måste du ta hänsyn till var du bor och var du köper lotterna från. Mellan dessa två länder är det landet med den högsta åldersgränsen det som spelar roll. Om du bor på Island men köper lotter till ett spel som spelas på Bahamas måste du vara minst 21 år, även om den lagliga åldern i ditt land är lägre.

onlinelotto365.com är en lotteribiljettbudtjänst som erbjuder försäljning av lotteribiljetter online, drivs av LLL World Marketing Limited, Peiraios 30, 1 våningen, kontor 1, 2023 Strovolos, Nikosia, Cypern.

onlinelotto365 är en oberoende tjänstwebbplats som erbjuder onlineförsäljning av lotteribiljetter och är inte ansluten till eller övervakad av National Lottery, MUSL Camelot Plc eller någon annan leverantör av produkterna som finns tillgängliga på denna webbplats. EuroMillions är ett varumärke från Services aux Loteries en Europe. National Lottery och Lotto är varumärken från Camelot Group Plc.